Inici >> BORTOA - Coaching per fer les paus

El Racó de l'Ismael

Coaching per fer les paus
Facebook Twitter GPlus Youtube LinkedIn

BORTOA - Coaching per fer les paus

 Model Bortoa

Coaching per fer les paus és l'art d'acompanyar a les persones al retrobament amb la seva essència -propòsit, valors i habilitats-, per il·luminar noves possibilitats, des de i per al paradigma de cultura de pau.

BORTOA és un model de coaching basat en els principis del coaching ontològic, la Programació Neurolingüística, la Comunicació No Violenta, la psicología sistèmica i l’ètica de la cura:

 1. Les persones prenem accions amb l’objectiu de satisfer les nostres necessitats, enteses com a energies i anhels lícits mitjançant les quals la vida cerca la seva máxima realització -no són carències-.
 2. Totes les persones compartim les mateixes necessitats, malgrat amb diferents intensitat segons la persona i moment.
 3. Existeixen diferents estratègies per satisfer una necessitat. En l’elecció és on es genera el conflicte, en tant que negui alguna necessitat.
 4. Violència és la negació evitable d’una necessitat humana.
 5. Pau és el procés de realització de la justícia en els diferents nivells de relació humana, amb l’objectiu de l’armonia de la pròpia persona, amb la natura i amb els altres. Depén del tipus i qualitat de relacions generades amb mí mateix i entre les persones i de les estructures creades
 6. El món és un sistema de relacions del qual forma part el jo, donant-se així que totes les accions que prengui el jo, així com el seu estat, afecta al sistema i viceversa. La pau i plenitud d’ambdos són interdependents. Actuem d’acord als sistemes socials als que pertanyem, els quals alhora podem transformar amb el nostre actuar.
 7. La persona te les capacitats innates per a la cura i l’amor. La veneració a les virtuts de l’heroi -vida solitària, sense responsabilitats, sense pors, arriscant pels ideals, competint...- genera violència, mentre les virtuts de la cura -responsabilitat, vincle, satisfacció de necessitats pròpies i dels altres...- és portadora de pau.
 8. Interpretem als èssers humans com a èssers lingüístics i el llenguatge com a generatiu.
 9. Els èssers humans es creen así mateixos en el llenguatge i mitjançant el mateix.
 10. No sabem com són les coses. Només sabem com les interpretem. Vivím en mons interpretatius. El mapa no és el territori.
 11. Actuem d’acord a com som i ens fem d’acord a com actuem. L’acció genera èsser. Esdevenim conforme fem.
 12. Ens constituïm com a observadors des de tres dominis: Llenguatge -escoltem i parlem-, emocionalitat -ens predisposa a observar i actuar de diferent manera-, corporalitat -observem i fem el que ens permet la nostra biología-. Cos i ment formen una unitat integral: Són un.
 13. No podem no comunicar.
 14. No existeix el fracàs, només és informació valuosa per a l’aprenentatge.
 15. Tot comportament i actitud és adaptatiu i te una missió positiva.
 16. Tota persona disposa dels recursos interns necessaris per assolir un objectiu o afrontar un canvi.
 17. El significat de la nostra comunicació és la resposta que obtenim.
 18. Si el que fem no funciona, fem una altra cosa.

Des d’aquests principis el model BORTOA buscar ajudar a les persones a satisfer les seves necessitats, tenint en compte al mateix temps les necessitats de les altres persones. D’aquesta manera esdevé la pau personal i col·lectiva

El model BORTOA consta de 6 pasos:

 1. Escletxa: Detectem en quin grau estan satisfetes cada una de les necessitats de la persona/grup/equip, així com les estratègies que estem -o volem- fer servir per a satisferla.
 2. Objectiu: L’estratègia escollida ens donarà peu a definir un objectiu, prenent consciència de si és o no ètic, segons l’ètica de la cura i el paradigma de cultura de pau. De no ser-ho ens replantejarem tant l’estratègia triada per cubrir la necessitat com l’objectiu.
 3. Realitat: Prenem consciència de la realitat actual de la persona coacheada, en relació al seu objectiu. Contemplem els següents aspectes: Fets, interpretacions i judicis, creences, valors, virtuts, emocionalitat, corporalitat, llenguatge, competències i recursos, regles del joc, oportunitats/amenaces, fonts d’ajuda, red social i comunitaria.
 4. Transformant l’observador: Revisió i transformació d’interpretacions, judicis i creences que puguin obstaculitzar la consecució de l’objectiu, des del prisma de l’etica de la cura.
 5. Opcions: Foment de la creativitat, amb l’objectiu de generar una llista de possibles actuacions que ens puguin portar a assolir l’objectiu, per després procedir al filtratge, segons critèris de viabilitat, ètica, etc...
 6. Pla d’acció: Un cop triada una opció caldrà defenir un pla d’acció, dur-lo a terme i fer un seguiment.

Els contes i metàfores és un recurs al qual recorro sovint en els procesos, en tant que ens permeten visualitzar-nos en situacions inimaginables i contemplar noves possibilitats.
Contàcta amb mí i t’acompanyaré en el teu procés cap a la plenitud.

Segons l’ètica de la cura, els objectius i accions són ètiques si:

 1. Posen l'atenció en mantenir els vincles i en satisfer tant les necessitats de l'altra persona com les pròpies, des del principi de responsabilitat.
 2. Concebeixen l'economia com a mitjà per satisfer les necessitats de les persones, més enllà de la generació de beneficis i rendibilitat del capital. Advoca per la cooperació -en comptes de la competitivitat- com a forma de relació en l'econòmic, contemplant la possibilitat de negociacions per les quals les dues parts milloren la seva situació. 
 3. Consideren l'individu com a subjecte participant, donador i receptor de cura, apel·lant a la cooperació per al cobriment de necessitats col·lectives, des de la cura i connexió amb l'altra i l'altre, superant l'emprenedoria que considera al subjecte com a únic responsable individual de cobrir les seves necessitats, i del seu èxit o fracàs, alhora que un recurs a rendibilitzar econòmicament, obviant la justícia social. 
 4. Apliquen la llei al context, tenint aquest en compte, així com la seva particularitat i evitant la imparcialitat.
 5. Afegeixen l'emocionalitat a la moral, complementant la racionalitat. 
 6. Es basen en la implicació i el compromís directe i gairebé personal amb les altres i els altres, al contrari de la imparcialitat.
 7. Atorguen valor a les virtuts relacionades amb la cura i la responsabilitat -entrega, responsabilitats familiars, (pre) ocupació pels individus concrets ... - per contra de les virtuts de l'heroi -vida solitària i sense responsabilitats, absència de por a la mort, capacitat d'arriscar la vida per un ideal o bandera ... -.
 8. Concebeixen el temps com a espai per a la cura de les altres persones i d'un mateix, així com la reflexió profunda i el contacte amb el medi natural, en comptes de com a espai de producció i consum, que comporta a un més treballar per més consumir. 
 9. Promouen l'interconnexió personal des de la cura i solidaritat real, superant la caritat. 
 10. Es dóna una democràcia real i participativa, des de la societat civil organitzada en associacions i moviments socials, amb representació en les institucions. 
 11. Respeta al medi ambient des de la concepció del subjecte interconnectat amb qualsevol ésser vivent o inert, des de la consciència de l'efecte papallona.
Subscripció al butlletí

Uneix-te a la xarxa de persones que volem viure en plenitud contribuint a una cultura de pau. Subscriu-te al butlletí