Inici >> Blog >> Pau social per a la nostra pau interior

El Racó de l'Ismael

Coaching per fer les paus
Facebook Twitter GPlus Youtube LinkedIn

Pau social per a la nostra pau interior

Cultura de pau

Afecta la violència social a la nostra pau interior? I viceversa? En les properes línies donarem resposta a aquestes preguntes, i descobrirem una manera d'entendre el coaching que, a més d'ajudar-nos a aconseguir la nostra pau interior, ens converteixi en agents de la cultura de pau.

Què és la pau?

La pau és un estat de benestar, tranquil·litat, estabilitat i seguretat que està oposat a la violència i té una connotació positiva.

Quan parlem de pau podem referir-nos tant a una pau social –absència de violència entre països i persones- com a una pau interior –sensació de tranquil·litat i harmonia que experimenta la persona-. Ambdues resulten interdependents entre elles, no poden donar-se una sense l'altra. Si vivim en un entorn hostil ens serà molt més difícil experimentar pau interior i, al revés, sense pau interior no podrem generar entorns pacífics.

Què és el coaching?

La Internacional Coaching Federation (ICF) es refereix al coaching com un acompanyament a les persones per a una maximització del seu potencial i rendiment a les diferents àrees de la seva vida. No obstant això, podríem preguntar-nos amb que finalitat i si hi ha algun límit.

Quan parlem de potencial, ens referim al conjunt d'habilitats que ens són innates, de les quals potser ni tan sol siguem conscients que hi són i podem desenvolupar-les, aprofitar-nos d'elles. T'ha passat? Per  un altre costat el rendiment depèn de la nostra motivació i aquesta d'alinear les nostres accions amb el nostre propòsit i valors.

El coaching ens ajuda a prendre consciència d'aquestes habilitats, propòsits i valors, definir objectius clars en coherència amb ells i prendre accions adequades per aconseguir-los.

Què és el coaching per fer les paus?

Les persones busquem ser felices, la qual cosa té a veure amb trobar la nostra pau interior i, en conseqüència, com hem vist, amb desenvolupar entorns de pau social. Quan parlem de potencial i de rendiment sense més no estem garantint una actuació en bé d'aquesta pau social; podem fins i tot estar anant en contra. Així, per exemple, un militar pot desenvolupar el seu màxim potencial per aconseguir èxit en les seves croades. Aquest potencial, i el procés de coaching que ajudés al seu desenvolupament, serien destructors de la pau. Alguna cosa semblant podria passar quan una empresa busca maximitzar el seu beneficis a costa fins i tot del bé comú.

Defineixo el coaching per fer les paus com l'art d'acompanyar a les persones al retrobament amb la seva essència per il·luminar noves possibilitats, des de, i per a, una cultura de pau –o per fer les paus-.

Quan parlem d'essència personal, ens referim al nostre propòsit de vida, els nostres valors i les nostres habilitats innates. Sovint passa que no se'ns han brindat espais on trobar-nos amb aquest potencial i desenvolupar-ho. Quan ho fem, comencem a experimentar aquesta sensació de pau interior. No obstant això, el coaching per fer les paus busca contribuir a una pau plena i, per tant, a una pau social -a més de la pau interior-, parant esment en les conseqüències per a l'entorn -d'acord al paradigma de cultura de pau- dels objectius i accions plantejades durant el procés.

El model BORTOA

El coaching es duu a terme en un relació de confiança entre el professional i la persona coacheada, en el qual el professional proporciona un espai de reflexió i creativitat mitjançant la pregunta, a fi de que trobi les seves pròpies solucions i prengui consciència dels seus recursos.

Per dur a terme el coaching per fer les paus he creat BORTOA, un model de coaching basat en principis del coaching ontològic, la Programació Neurolingüística, la Comunicació No Violenta, la psicologia sistèmica i l'ètica de la cura:

 1. Les persones prenem accions amb l'objectiu de satisfer les nostres necessitats, enteses com a energies i anhels lícits mitjançant les quals la vida busca la seva màxima realització -no són mancances-.
 2. Totes les persones compartim les mateixes necessitats, a pesar que amb diferents intensitat segons la persona i moment.
 3. Existeixen diferents estratègies per satisfer una necessitat. En l'elecció és on es genera el conflicte, en tant que, l'elecció, negui alguna necessitat a algú.
 4. Violència és la negació evitable d'una necessitat humana.
 5. Paz és el procés de realització de la justícia en els diferents nivells de relació humana, amb l'objectiu de l'harmonia de la pròpia persona, amb la naturalesa i amb els altres. Depèn del tipus i qualitat de relacions generades amb mi mateix i entre les persones i de les estructures creades.
 6. El món és un sistema de relacions del que forma part el jo, donant-se així que totes les accions que prengui el jo, així com el seu estat, afecta al sistema i viceversa. La pau i plenitud de tots dos són interdependents. Actuem d'acord als sistemes socials als quals pertanyem, els quals al seu torn podem transformar amb el nostre actuar.
 7. La persona té les capacitats innates per a la cura i l'amor. La veneració a les virtuts de l'heroi -vida solitària, sense responsabilitats, sense pors, arriscant pels ideals, competint ...- genera violència, mentre les virtuts del cuidat -responsabilitat, vincle, satisfacció de necessitats pròpies i dels altres. ..- és portadora de pau.
 8. Interpretem als éssers humans com a éssers lingüístics i el llenguatge com a generatiu.
 9. Els éssers humans es creen així mateixos en el llenguatge i mitjançant el mateix
 10. No sabem com són les coses. Només sabem com les interpretem. Vivim en mons interpretatius. El mapa no és el territori.
 11. Actuem d'acord a com som i ens fem d'acord a com actuem. L'acció genera ser. Ens construïm conforme fem.
 12. Ens constituïm com a observadors des de tres dominis: Llenguatge -escoltem i parlem-, emocionalidad -ens predisposa a observar i actuar de diferent manera-, corporalidad -observa i fem el que ens permet la nostra biologia-. Cos i ment formen una unitat integral: Són una.
 13. No podem no comunicar
 14. No existeix el fracàs, només és informació valuosa per a l'aprenentatge
 15. Tot comportament i actitud és adaptatiu i té una missió positiva
 16. Tota persona disposa dels recursos interns necessaris per aconseguir un objectiu o afrontar un canvi
 17. El significat de la nostra comunicació és la resposta que obtenim
 18. Si el que fem no funciona, fem una altra cosa.

Des d'aquests principis el model BORTOA busca ajudar a les persones a satisfer les seves necessitats, tenint en compte al mateix temps les necessitats de les altres persones, evitant així la violència i contribuint al desenvolupament del paradigma de pau.

El model BORTOA consta de 6 passos:

 1. Bretxa: Detectem en quin grau estan satisfetes cadascuna de les necessitats de la persona/grup/equipo, així com les estratègies que estem utilitzant -o volem utilitzar- per satisfer-les.
 2. Objectiu: L'estratègia triada ens donarà motiu a definir un objectiu, prenent consciència de si és o no ètic, segons l'ètica de la cura i el paradigma de cultura de pau. De no ser-ho ens replantejarem tant l'estratègia triada per cobrir la necessitat com l'objectiu.
 3. Realitat: Prenem consciència de la realitat actual de la persona coacheada, en relació al seu objectiu. Contemplem els següents aspectes: fets, interpretacions i judicis, creences, valors, virtuts, emocionalidad, corporalidad, llenguatge, competències i recursos, regles del joc, oportunitats/amenaces, fonts d'ajuda, xarxa social i comunitària.
 4. Transformant l'observador: Revisió i transformació d'interpretacions, judicis i creences que puguin obstaculitzar la consecució de l'objectiu, des del prisma de l'ètica de la cura.
 5. Opcions: Foment de la creativitat, amb l'objectiu de generar una llista de possibles actuacions que ens puguin portar a aconseguir l'objectiu, per després procedir al filtrat, segons criteris de viabilitat, ètica, etc.
 6. Pla d'acció: Una vegada triada una opció caldrà definir un pla d'acció, dur-ho a terme i fer un seguiment.

Així mateix es posa enfasis en la presa de consciència pel que a valors es refereix. Tot això en un etorno de cura i amor

Conclusions

La pau és un estat de tranquil·litat, harmonia i seguretat que experimenten les persones i societats quan es prenen en compte les seves necessitats. La pau de les persones –interior- depèn de la pau de les societats, alhora que les persones, amb els nostres actes podem contribuir a la pau social. No podrem tenir pau interior plena –felicitat- sense una pau social.

Es fa necessari llavors parar esment en com afecten els nostres objectius, decisions i accions a l'entorn, si contribueixen al paradigma de cultura de pau o van en contra seva.

BORTOA no és un model més de coaching. A més d'ajudar-nos a definir objectius amb les seves corresponents accions per aconseguir-los, ens ajuda a posar consciència en les seves implicacions en l'entorn i en clau de cultura de pau, convertint-nos així en agents de la mateixa.

I tu en base a què defineixes els teus objectius i accions? Comparteix les teves respostes en els comentaris.

Viu en pau generant pau, i si necessites que t'acompanyi en el teu procés explica-m'ho!

Rep una sentida abraçada.

Firmado por Ismael

Afegeix un nou comentari

Subscripció al butlletí
 
1 Inici 2 Finalitza

Uneix-te a la xarxa de persones que volem viure en plenitud contribuint a una cultura de pau. Subscriu-te al butlletí