Inici >> Blog >> El lenguatge de la girafa per a la gestió de conflictes

El Racó de l'Ismael

Coaching per fer les paus
Facebook Twitter GPlus Youtube LinkedIn

El lenguatge de la girafa per a la gestió de conflictes

¿Es veradad que ustedes las jirafas evitan responder de manera impulsiva?

Estem vivint a Catalunya l'exaltació d'un conflicte arrossegat des de fa anys, el qual, lamentablement, en aquests últims dies, ha arribat fins i tot a provocar l'ús de la força i la violència en l'intent de resolució del mateix. Mentrestant, llegíem com a Melilla immigrants africans tornaven a ser deportats al seu país sense més; un altre conflicte latent sense resoldre. A casa, a l'escola, en el treball també ens assalta el conflicte per diferents causes i sovint acaba en pràctiques violentes, encara que siguin de tal subtilesa que ni ens adonem.

En aquest article vull posar llum en la distinció entre conceptes que barregem sovint, dificultant així la gestió d'aquests conflictes. Alhora mostraré un recurs que em funciona personalment  per prevenir-los i gestionar-los i que proposo a les persones que acompanyo com a coach.

Conflicte, necessitats i violència

Des del model de la Comunicació No Violenta (CNV d'ara endavant) de Marshall B. Rosenberg -pel foment de la no violència i la cultura de pau- s'entén com a necessitat aquells anhels –universals- que sentim tots els éssers humans, encara que amb diferents intensitats segons la persona i el moment.

Alhora, insistir en la naturalitat positiva del conflicte. Aquest sorgeix quan es dóna la possibilitat de dues situacions excloents entre si, posant-nos en la tessitura d'haver de triar entre una o una altra. Tendirem a optar per aquella que satisfaci en major mesura les nostres necessitats. Aquest conflicte pot ser intern –si solament hi ha una persona implicada- o extern –si hi ha més d'una-.

Així doncs, necessitats i conflictes, vists des de la perspectiva de la CNV, resultarien el mitjà necessari per a l'evolució de cada persona i de la humanitat en el seu conjunt. No obstant això sovint l'intent de resolució dels conflictes acaba en alguna forma de violència, o en una conjunció d'elles.  Violència és la negació evitable de la satisfacció d'una necessitat que s'exerceix sobre una persona o col·lectiu. Per què passa això? Com podem resoldre el conflicte d'alguna manera que eviti la violència?

Causes de l'ús de la violència

El desconeixement de la pròpia naturalesa dels conflictes, del seu perquè i per a què, és una primera causa. Entrem llavors en un continu intercanvi de defenses i atacs sense, ni tan sol, haver pres consciència de les nostres pròpies necessitats i, àdhuc menys, de les de les altres persones. Aquesta actitud ens condueix a l'abisme.

Una segona causa és la confusió que fem entre necessitat i l'estratègia que adoptem per satisfer aquesta necessitat. Si jo  dic que necessito que –tu, Joan- passis més temps amb mi, segurament la meva necessitat real sigui estar més temps acompanyat. Així una estratègia per satisfer-la seria que Joan passi més temps amb mi però potser aquesta estratègia negui la necessitat de Joan de, per exemple, anar a fer esport. Si jo he aconseguit distingir la necessitat real de l'estratègia, puc buscar unes altres que també satisfacin la necessitat de Joan. Per exemple cridar a amigues que fa temps que no veig per prendre un cafè.  Generalment existeixen moltes estratègies possibles per satisfer una necessitat.

Com gestionar els conflictes mitjançant la CNV

La CNV ens proposa un model per abordar el conflicte, que es basa en l'escolta activa, la curiositat genuïna per les necessitats de les persones i l'empatia . Entenem per empatia la capacitat i acte de connectar amb el món emocional de la persona que tenim davant, per comprendre la seva realitat actual des d'aquí. Fer-nos preguntes com el què està sentint, què l'hi fa sentir, perquè fa el que fa, quina és la seva realitat emocional, les seves pors, les seves necessitats, etc. Preguntar-nos i preguntar-li des d'aquesta actitud de persona curiosa que explora sense judicis.

Requereix alhora una actitud de *autoescucha i *autoempatia que ens permeti conèixer les nostres pròpies emocions, anhels i necessitats per poder-les expressar, distingint-les del que serien les estratègies per satisfer-les.

Aquest model consta dels següents components:

  1. Observació del que està ocorrent realment en una situació donada, que fa i diu l'altra persona. És important ser capaços d'aïllar aquestes observacions de qualsevol judici i poder-les expressar de manera aïllada, a fi de que l'altra persona pugui rebre-la sense sentir-se atacada.
  2. Expressió de sentiments, de com ens sentim en observar el detallat en el punt anterior. Existeix un ampli ventall de vocables que ens permeten expressar les nostres emocions i sentiments de manera precisa i amb tots els matisos necessaris. És important conèixer-los i ampliar la nostra llista. A més precisió més facilitem a l'altra persona poder comprendre'ns i més la comprendrem a ella.
  3. Expressió de les necessitats que guarden relació amb els sentiments que hem identificat
  4. Comunicació d'una petició que enriqueixi la meva vida i la de l'altre, és a dir satisfaci les necessitats pròpies i de l'altra persona.

Imaginem, a mode d'exemple, una parella en la qual a ella li molesta que ell fumi a casa. Ella podria dir-li alguna cosa com “Veig que has tornat a fumar a casa i a mi em resulta tremendament desagradable l'olor que queda [Observació]. Això fa que em senti molesta [Expressió de sentiments], perquè necessito respirar una olor més aromàtica a casa [Expressió de la necessitat]. La propera vegada que tinguis ganes de fumar, Podries fer-ho si us  plau a la terrassa? [Petició].

Aquests components, amb les adaptacions adequades, els utilitzarem tant per expressar peticions de manera honesta com per rebre-les donis d'una actitud empàtica. Fins i tot podem ajudar a l'altra persona a expressar, preguntant-li pels seus sentiments i necessitats, en un acte d'interès per la seva realitat. Aquesta conversa des de la transparència de la vulnerabilitat, permet generar connexions profundes i generar noves possibilitats d'enteniment i no violència.

Àmbits d'aplicació

El llenguatge de la girafa –com se li anomena també a aquest model- podem aplicar-ho a diferents àmbits: Relacions íntimes, família, escola, organitzacions i institucions, teràpia i assessorament psicològic, negociacions diplomàtiques i comercials, disputes i conflictes de tot tipus, fins i tot en el plànol polític i relacions internacionals.

Conclusions

El conflicte és alguna cosa inherent a la persona humana i a les relacions que estableix tant amb els seus semblants  com amb ella mateixa. Lluny de tractar-se d'alguna cosa negatiu, si ho abordem de forma adequada i ens anteposem a ell, es converteix en motor del nostre creixement i evolució com a humanitat.

La CNV ofereix un model de suport a aquest abordatge sa del conflicte. Per aplicar-ho resulta necessari saber distingir entre les  necessitats que sentim i les possibles estratègies per satisfer-les. També necessitem una actitud d'empatia i d'interès per la realitat de l'altra persona.

El model busca establir una connexió empàtica que permeti generar solucions on totes les parts satisfacin les seves necessitats. Per a això ens proposa una conversa on començo enumerant el que observo, a continuació expressi com em fa sentir, exposo les meves necessitats i, finalment, faig una petició concreta d'acord a aquesta necessitat i a la de la resta; es tracta d'un va i veuen on alhora que expressi estic parant esment a l'altra persona, escoltant-la activament i empatizant amb ella.

Tant de bó, en aquests moments de conflicte que estem vivint entre Espanya i Catalunya entre els diferents actors implicats, siguem capaços d'aplicar aquestes actituds d'escolta, diàleg i empatia, per evitar la via violenta, doncs ja estem veient on ens porta. Et convido a posar el model en pràctica en qualsevol que sigui el teu àmbit –família, treball, amics…- de manera que puguem comprendre'ns, empatizar i arribar a solucions creatives que satisfacin totes les necessitats.

Com ha estat la teva experiència en aplicar-ho? Explica-m'ho en els comentaris.

Rep un sentida abraçada

Firmado por Ismael

Afegeix un nou comentari

Subscripció al butlletí

Uneix-te a la xarxa de persones que volem viure en plenitud contribuint a una cultura de pau. Subscriu-te al butlletí