Inici >> Blog >> Com convertir els nostres entorns educatius en lliures de violència

El Racó de l'Ismael

Coaching per fer les paus
Facebook Twitter GPlus Youtube LinkedIn

Com convertir els nostres entorns educatius en lliures de violència

Connstructors de pau

Tenia al voltant  de 20 anys la primera vegada que vaig escoltar parlar de la resolució de conflictes i vaig prendre consciència que hi havia diferents maneres d'abordar-ho,  va ser als 27 quan vaig descobrir quins eren les 4 emocions bàsiques i les seves funcions. Als 18 m'havia afrontat gairebé en solitari i sense criteris als quals agafar-me a la decisió de que volia ser de gran; ni tan sol havia pres consciència de que era important per mi. Amb els anys m'he adonat de la sensació de solitud que experimentava a l'escola a l'hora d'entendre els conflictes, prendre decisions importants, gestionar les meves emocions, en definitiva desenvolupar-me des de la no-violència amb mi mateix i amb l'entorn.

En aquest post vull oferir-vos una proposta per, d'acord amb les recomanacions de la UNESCO transformar els nostres centres educatius i entorns familiars en lliures de qualsevol tipus de violència i constructors d'una cultura de pau.

El sistema educatiu actual

Va ser en el context de la il·lustració i la revolució industrial on es va engendrar el sistema educatiu avui encara vigent. Aquest ha tingut com a únic objectiu la capacitació de persones per tal que poguessin dur a terme treballs específics en les diferents indústries que es gestaven.

Per a l'objecte que ens ocupa destacarem les següents característiques d'aquest model:

 • Es basa en una transmissió de coneixement jeràrquica del mestre a l'alumnat, convertint-se aquest en receptor passiu i acrític.
 • L'aprenentatge es produeix en classes magistrals i les escoles s'organitzen de forma similar a les fàbriques. Timbres, instal·lacions separades, dividides en classes, departaments, grups d'edat, estandardització de currículums. Un sistema modelat des del poder de la indústria.   
 • Es considera que solament existeix un únic camí per resoldre un determinat problema. Pensament convergent
 • S'avalua la intel·ligència de l'alumnat en funció de la seva capacitat acadèmica la qual es considera formada per una suma de capacitat deductiva i coneixement de la cultura clàssica. Es classifica així a les persones en acadèmiques i no acadèmiques, considerant a les segones no intel·ligents i desaprofitant els seus altres potencials. Es genera a més estigma.
 • Tenir una titulació era garantia d'accés al món laboral.
 • Anestèsia a alumnat fomentant la antiestètica, adormint els sentits i menyspreant la seva font de creativitat.

Aquest sistema educatiu resulta violent en si mateix i, de fet, observem com, malgrat l'engegada d'instruments a nivell internacional per garantir la resolució pacífica de conflictes i la pau, a l'entrada del segle XXI, aquests no semblen haver resultat massa efectius. La violència en les seves diferents formes segueix comprometent la integritat de les persones i de l'entorn.

Els reptes per a l'educació del segle XXI

Durant el segle XX es viu una nova revolució a nivell planetari i que supera la revolució industrial. L'aparició de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, provoca una revolució tecnològica i una democratització del coneixement. És a dir, qualsevol persona amb un terminal i accés a la xarxa pot accedir al coneixement, però no solament això, sinó també generar-ho.

Aquesta mateixa revolució tecnològica ha estat, al seu torn, el bàlsam per a la gesta d'un procés de globalització econòmica -i fins i tot cultural- a escala planetària. Aquesta globalització planteja oportunitats, alhora que amenaces en el que a identitats i cultura de pau es refereix.

El repte està a generar entorns educatius que, a més de permetre el desenvolupament de les competències necessàries per manegar-se en la nova economia global i de canvi constant, fomenti valors, comportaments i actituds per al desenvolupament d'una cultura de pau. És a dir, escoles i centres lliures de violència i capaces d'educar per a la no-violència en qualsevol de les seves formes. Un sistema educatiu que busqui els següents objectius -definits segons les recomanacions de la UNESCO-:

 1. L'alumnat té uns valors alineats amb la cultura de pau -solidaritat, inclusió, participació, equitat, comunitat, medi ambient-, així com consciencia de ciutadania local i global. Els valors són la base amb la qual ens justifiquem a nosaltres mateixos/as les decisions i accions que prenem. Si els valors estan alineats amb la cultura de pau, les accions també ho estaran. Així mateix cal desenvolupar una consciència de les implicacions de les nostres accions.
 2. L'alumnat té un sentit i propòsit de vida inspirats en el desenvolupament d'una cultura de pau. Donar sentit a la teva vida i tenir un propòsit vital, és condició necessària per a una pau interior, i aquesta per a una pau col·lectiva. És important també que aquest propòsit estigui alineat amb la cultura de pau.
 3. L'alumnat és capaç de prevenir i gestionar positivament el conflicte. Una adequada gestió i prevenció del conflicte és fonamental per a una cultura de pau.
 4. L'alumnat accepta la pròpia diferència i té una actitud inclusiva cap a les altres persones. L'acceptació de la diversitat és condició necessària per a una cultura de pau.
 5. L'alumnat està preparat per a l'autoaprenentatge, la creativitat i la construcció col·laborativa del coneixement. Necessitem persones amb capacitat d'autoaprenentatge, creativitat i col·laboració per construir alternatives cap a una cultura de pau.
 6. L'alumnat està preparat per obtenir informació del seu entorn -presencial i virtual- d'una manera crítica, mantenint una visió de l'estat el món. Sovint la violència es genera arran d'assimilar informacions, idees i creences sense un esperit crític.
 7. L'alumnat és capaç de prendre iniciatives, assumir responsabilitats i liderar projectes socials. La transformació social cap a una cultura de pau requereix de lideratges apropiats.
 8. El personal docent té la capacitat de gestionar el conflicte entre els diferents actors -professorat, alumnes, famílies ...-. Per garantir dinàmiques de no-violència a l'escola cal un professorat preparat per gestionar el conflicte de manera positiva.
 9. El personal docent té la capacitat d'acompanyar als alumnes en l'aprenentatge de la gestió del conflicte. El personal docent es converteix en referent per al seu alumnat, qui imitarà les seves accions. Així mateix, la manera d'abordar el conflicte repercutirà també en la qualitat de l'exercici professional.
 10. El personal docent troba un propòsit i sentit a la seva professió com a docent. La pau interior del professorat serà generadora de pau al seu entorn, i la seva motivació millorarà la qualitat de la seva activitat.
 11. El personal docent és capaç de comunicar-se de manera efectiva en els diferents entorns -Aula, claustre ...- i exercir un lideratge apropiat. La comunicació efectiva i la capacitat per bregar amb tots els actors implicats seran crucials per evitar la violència.
 12. El personal docent és capaç de treballar en equip i gestionar-los. La capacitat de gestionar equips és necessària per prevenir el conflicte entre els seus propis membres.
 13. El personal docent és capaç de gestionar el seu temps i evitar el *bourn-out. Quan ens desbordem i estressem, sovint, generem respostes violentes.
 14. El personal docent és capaç de gestionar el canvi i adaptar-se a ell. El model educatiu necessari per al desafiament d'educar en una cultura de pau requereix de canvis substancials en la forma d'impartir les classes, els rols dels actors implicats, la distribució física dels centres, els dissenys curriculars i d'avaluació i un llarg etc.
 15. Les famílies són capaces de gestionar els conflictes interns de forma positiva, així com acompanyar als seus fills i filles en l'adquisició d'aquesta competència.

Una proposta per aconseguir-ho

M'agrada definir el coaching per fer les paus com l'art d'acompanyar a les persones al retrobament amb la seva essència –propòsit, valors i habilitats- per il·luminar noves possibilitats, des de i per a una cultura de pau.

La proposta és combinar la formació i el coaching per tal d'implantar la cultura de pau als centres educatius, convertint-los en centres lliures de violència i models segons les recomanacions de la UNESCO. Els passos a seguir són:

 1. Diagnòstic: Revisar en quin punt ens trobem al nostre centre i fins i tot família per a cadascun dels 15 reptes plantejats. Cóm abordem el conflicte? Cóm treballem els valors? Quins valors transmetem? De quines eines disposem? Per a què fem el que fem? Són algunes preguntes que podem fer-nos.
 2. Objectius i pla d'acció: Una vegada sabem on estem, necessitem dissenyar un pla d'acció que ens porti on volem estar –objectius que també haurem de quantificar per a cadascun dels 15 punts-. Algunes accions possibles poden ser xerrades, tallers i processos de coaching.
 3. Avaluació i seguiment. Haurem definit indicadors i fonts de mesurament que ens permetin avaluar el procés d'acord als objectius.

Si ets professional docent, educador/a, pare o mare de família i vols convertir el teu centre en model de no-violència segons les recomanacions de la UNESCO o treballar algun aspecte en concret per sentir-te més alineat amb la cultura de pau, posa't en contacte amb mi i explica-m'ho.

Firmado por Ismael

Afegeix un nou comentari

Subscripció al butlletí

Uneix-te a la xarxa de persones que volem viure en plenitud contribuint a una cultura de pau. Subscriu-te al butlletí